Pedagog - Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pedagog

Pedagog szkolny

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Aleksandra Jakubowska

8:00 – 10:00

8:00 - 14:30

8:00-14:30

8:00 – 14:30

8:00 – 10:30

Katarzyna Daszkowska

10:00 – 14:30

11:30 – 14:30

10:00-14:30

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

wnioski o orzeczenie dysleksji
Pobierz : Skierowanie na badanie specjalistyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu
 Pobierz : Karta badania pediatrycznego

wnioski o nauczanie indywidulane
 Pobierz :
 Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidulanego nauczania lub opinii o wczesnym wspomaganiu
 Pobierz :  Zaświadczenie lekarskie
 
Pobierz :   Karta badania pediatrycznego

wnioski dotyczące orzeczenia o ogólnych trudności w nauce
 Pobierz : Karta badania pediatrycznego
 Pobierz :   Wniosek o wydanie opinii

 
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego