Przejdź do treści

Kontakt

Rada Rodziców


Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 19.11.2015r. wybrano i jednogłośnie przyjęto Prezydium Rady Rodziców
w składzie:

Prezydium:
Przewodnicząca –  Olga Berdysz

Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Strzelewicz

Sekretarz – Justyna Kostrzewa
Skarbnik – Anita Ciupińska
Członek – Joanna Karamol
Członek – Joanna Staniszewska


Na posiedzeniu Rady Rodziców 12.10.2017 r. dokonano wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, który tworzą:

Aleksandra Kwiatkowska
Lidia Nadolna
Danuta Bierońska

Zapraszamy do współpracy!!!
Wpłat można dokonywać: bezpośrednio do skarbników klas, jak również na konto Rady Rodziców.
Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie: 71 8181 0000 0000 0866 2000 0001

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści