Przejdź do treści

Kontakt

Rada Rodziców
NOWY SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI REWIZYJNEJ
KADENCJA 2018 r. -2021 r.
Prezydium Rady:
Olga Berdysz – Przewodnicząca Rady
Anita Ciupińska – Zastępca Przewodniczącej Rady
Joanna Staniszewska – Skarbnik
Justyna Kostrzewa – Sekretarz
Joanna Karamol – Członek Rady
Jolanta Reiter – Członek Rady
Komisja rewizyjna:
Danuta Bierońska
Lidia Nadolna
Monika Brzykcy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbników klas, na konto Rady Rodziców.

                

Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich , ul. Szkolna 4, 88- 400 Żnin - PKO BP Nr konta:71 8181 0000 0000 0866 2000 0001Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 19.11.2015r. wybrano i jednogłośnie przyjęto Prezydium Rady Rodziców
w składzie:

Prezydium:
Przewodnicząca –  Olga Berdysz

Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Strzelewicz

Sekretarz – Justyna Kostrzewa
Skarbnik – Anita Ciupińska
Członek – Joanna Karamol
Członek – Joanna Staniszewska


Na posiedzeniu Rady Rodziców 12.10.2017 r. dokonano wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, który tworzą:

Aleksandra Kwiatkowska
Lidia Nadolna
Danuta Bierońska

Zapraszamy do współpracy!!!
Wpłat można dokonywać: bezpośrednio do skarbników klas, jak również na konto Rady Rodziców.
Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie: 71 8181 0000 0000 0866 2000 0001

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści